A ta themi të vërtetën

Nuk do të më mbyllen sytë pa e përfunduar librin tim që do të zbardhë me fakte e me argumenta, me dokumenta e me rrëfime autentike, tërë atë që ndodhi në BFI,