Vetëdijshëm për rrezikun e madh të burokratizimit

E meta e tretë dhe ndoshta më serioze institucionale qëndronte në mungesën e të kuptuarit të lidhjes organike midis regjimit sovjetik, pronës kolektive dhe nevojës për akumulim origjinal socialist. dmth. konkurrenca me sektorin privat të ekonomisë. Partia Bolshevike supozonte se bashkëjetesa midis shtetit punëtorë dhe sektorit privat (fermerët e vegjël dhe tregtarët) bazohej në skemën e mëposhtme: një industri shtetërore me një nivel produktiviteti më të lartë se sektori privat, duke siguruar fitoren e sektorit progresiv. nëpërmjet përfitimit më të madh ekonomik. Si rezultat i këtij këndvështrimi, ndërmarrjet shtetërore u ndërtuan mbi bazën e përfitimit ekonomik të shoqërisë individuale. Kjo kërkonte një centralizim të fortë të menaxhimit të kompanisë, nga i cili lindi parimi i jedinonachalni. Ky parim nënkupton që menaxhimi i kompanisë përbëhet nga një person. 

Lenini dhe Partia Bolshevike, megjithëse e prezantuan këtë parim, ishin të vetëdijshëm për rrezikun e madh të burokratizimit. Ata u përpoqën ta luftonin këtë rrezik duke vendosur pengesa për të parandaluar përhapjen e këtij burokratizim. sistemi i trojkës (d.m.th. triumvirati) në fabrika: kompetencat e drejtorit të fabrikës u kufizuan ndjeshëm nga kontrolli partiak dhe sindikal (i cili, megjithatë, shpesh ndryshonte në një kontroll të sekretarit të partisë dhe të sekretarit të sindikatës), një legjislacion social jashtëzakonisht progresiv, i cili kundërshtonte abuzimin me pushtetin nga drejtori i fabrikës. Legjislacioni social i viteve 1920 ishte shembullor. Punëtorët nuk mund të shkarkoheshin nga drejtori, nuk mund të zbatohej puna jashtë orarit etj. 

Gabimi i Leninit dhe i partisë konsistonte në këtë: ata nuk e kuptonin se të gjitha këto masa vareshin në fakt nga gjendja e pushtetit qendror. Ndërsa burokracia kontrollonte gjithnjë e më shumë shtetin dhe partinë, lufta e punëtorëve tashmë pasivë për të mbajtur këto masa mbrojtëse kundër fuqisë gjithnjë e më dominuese të burokracisë u bë më e vështirë. 

Stalini i la mënjanë këto masa të ndryshme mbrojtëse pas vitit 1927, pa hasur në kundërshtime të mëdha të organizuara nga proletariati sovjetik. Fillimisht ai shfuqizoi trojkën, duke i dhënë pushtet absolut drejtorit të fabrikës. Më pas ai hoqi autonominë e sindikatave dhe madje hoqi një pjesë të legjislacionit social duke futur punët e punës, jashtë orarit, stahanovizmin dhe masa të tjera që rritën shfrytëzimin e fuqisë punëtore. Nëse në fillim të viteve 1920, Partia Bolshevike do ta kishte kuptuar problemin në kohën e duhur, do të kishte lejuar që fraksionet në Partinë Bolshevike të mbijetonin dhe të kishte futur disa forma të vetë-menaxhimit në ndërmarrje, rezistenca ndaj burokratizimit do të ishte shumë më e fortë. 

Pa dyshim, këta faktorë kanë luajtur një rol shumë më të rëndësishëm sesa gabimet taktike të Trotskit dhe Opozitës së Majtë. Edhe heqja e ndalimit në grup dhe forcimi i vetëmenaxhimit nuk mund ta ndalonte fitoren e burokracisë në planin afatgjatë, nëse punëtorët do të qëndronin pasiv. Pasiviteti i punëtorëve ishte edhe pasojë e mosplotësimit të disa pritshmërive ekonomiko-politike dhe ndërkombëtare. 

Vetëm kombinimi i këtyre reformave institucionale me industrializimin më të shpejtë, avancimin e kolektivizimit vullnetar të bujqësisë dhe fitoren e revolucionit ndërkombëtar në Kinë dhe Gjermani mund ta kishte penguar në mënyrë efektive dhe të qëndrueshme fitoren e burokracisë. Bazat objektive të burokratizimit atëherë do të ishin zhdukur në masë të madhe.Zhvillimi i zakonshëm historik mund të kishte çuar atëherë në formimin e disa partive sovjetike, rivendosjen e demokracisë në partinë bolshevike dhe vetëmenaxhimin në sipërmarrje dhe në ekonomi në tërësi. Vendimet kryesore ekonomike dhe rrjedha e planifikimit sovjetik mund të përcaktoheshin nga një kongres i këshillave të punëtorëve. Kongresi duhej të ishte i përbërë nga deputetë të vërtetë punëtorësh dhe jo nga burokratë. 

Ky shqyrtim evolucionar çon në përfundimin e mëposhtëm. Në një shtet punëtorë, sidomos nëse është i prapambetur, ka një tendencë të pashmangshme drejt deformimit burokratik. Zhvillimi i mëtejshëm i këtyre tendencave drejt një degjenerimi burokratik institucional mund të shmanget vetëm nga kombinimi i tre faktorëve.

GAZETA.MK

Story i mëparshëm

Panovski: Kur të ngrohet moti të gjithë fëmijët duhet të infektohen në mënyrë të kontrolluar

Story i radhës

Dy studime thonë se dozat përforcuese rrisin mbrojtjen kundër COVID-19

Të fundit nga