Privilegjet burokratike fenomeni i fetishizimit në një shoqëri të bazuar në ndarjen

Ai që nuk është në gjendje të mbrojë përfitimet ekzistuese, nuk do të krijojë kurrë të reja. Por është e gabuar të presupozohet, dhe këtu qëndron konservatorizmi, se çdo hap i madh përpara i revolucionit, kombëtar apo ndërkombëtar, do të kërcënonte automatikisht arritjet e kaluara. Ky qëndrim karakterizon konservatorizmin aktual dhe të përhershëm të burokracisë reformiste dhe staliniste.Kjo dialektikë e arritjeve të pjesshme, së bashku me fenomenin e fetishizimit në një shoqëri të bazuar në ndarjen e ekzagjeruar të punës, është një nga shkaqet më të thella të prirjes për burokratizim. Kjo tendencë është e lidhur pazgjidhshmërisht me zhvillimin e lëvizjes masive të punëtorëve në këtë epokë historike të rënies së kapitalizmit dhe të tranzicionit në shoqërinë socialiste. Përfundimi është: problemi i vërtetë nuk është heqja e burokracisë me dekrete apo formula magjike.

Ai konsiston në lënien e tij të vdesë hap pas hapi përmes krijimit të kushteve më të mira objektive dhe subjektive që do të shkaktojnë zhdukjen e ngadaltë të mikrobeve të këtij burokratizimi, i cili është i pranishëm kudo në shoqëri dhe në lëvizjen punëtore në fazën aktuale historike. .Natyrisht, as nuk duhet të bjerë në gabimin e kundërt të materializmit vulgar dhe ta reduktojë problemin vetëm në shkaqe më të largëta sociologjike, duke e shkëputur plotësisht nga nënstruktura e tij materiale. Tendenca e konservatorizmit të udhëheqjes dhe përjashtimit të organizatave të punëtorëve lidhet edhe me përfitimet materiale dhe privilegjet që sjellin këto pozita. Këto privilegje shoqërore janë njëkohësisht privilegje autoriteti dhe pushteti të cilave njerëzit u kushtojnë rëndësi të madhe.

Nëse e shikojmë problemin në formën e tij origjinale, pra, nëse nisemi nga aparati i organizatave të para të punëtorëve, sindikatave dhe partive socialdemokrate para Luftës së Parë Botërore, privilegjet burokratike u shfaqën në dy mënyra:Për punëtorët dhe djemtë e punëtorëve, pra, largimi nga procesi i prodhimit për t’u përjashtuar, veçanërisht në rrethanat e kohës (12 orë pune me të gjitha pasojat, pasiguri të plotë shoqërore etj.), përveç progresi i pamohueshëm shoqëror, sigurisht që nënkuptonte edhe një emancipim individual. Sidoqoftë, situata nuk ishte ideale. Nuk mund të flitet as për borgjezim dhe as për ndryshim në një shtresë të privilegjuar shoqërore. Sekretarët e parë të organizatave të punëtorëve e kaluan pjesën më të madhe të jetës në burg dhe jetuan në kushte materiale më se modeste. Megjithatë ata ishin ekonomikisht dhe socialisht më mirë se punëtorët e asaj kohe.

Psikologjikisht dhe ideologjikisht, është qartësisht shumë më e këndshme për një socialist ose komunist të bindur të luftojë gjatë gjithë ditës për idetë dhe qëllimet e tij sesa të kryejë lëvizje mekanike për orë të tëra në një shoqëri dhe të dijë se në fund ai kontribuon në pasurimi i kundërshtarit të klasës. Nuk mund të mohohet se fenomeni i përparimit shoqëror përmban forcën lëvizëse të një mikrob burokratizimi: kushdo që zë një post dëshiron ta mbajë atë. Kjo bën që personat e përjashtuar të mbrojnë postet e tyre kundër të gjithë atyre që dëshirojnë t’i zëvendësojnë ato me sistemin e rotacionit. Privilegjet shoqërore, fillimisht vetëm me rëndësi të kufizuar materiale, rriten kur këto organizata masive zënë pozita të pushtetit brenda shoqërisë kapitaliste. Më pas duhet të emërohen deputetë, këshilltarë ose sekretarë sindikatash, të cilët mund të negociojnë në një nivel më të lartë me shoqatat e punëdhënësve dhe për rrjedhojë të merren me to deri në një masë. Kjo vlen edhe nëse dikush duhet të emërojë redaktorë për shtypin e vet. Si dhe të gjithë ata që në shumë aktivitete të ngjashme përfaqësojnë organizatat e punëtorëve brenda një lëvizjeje që punon në të gjitha fushat. Lëvizja kërkon të ndërhyjë në të gjitha fushat e shoqërisë dhe deri diku të përthithë të gjitha këto aktivitete.Edhe këtu ka një dialektikë të vërtetë që nuk mund të gjurmohet në një kontradiktë banale. Për shembull, nëse lëvizja punëtore zotëron një numër gazetash dhe ka nevojë për shumë redaktorë në përputhje me rrethanat, ajo është në një dilemë të vërtetë. Nëse merr parasysh rregullin e Marksit kundër burokracisë dhe kufizon pagat e të përjashtuarve në nivelin e një punonjësi të kualifikuar, rrezikon të bëjë një zgjedhje negative për sa i përket kualifikimit profesional të redaktorëve.

GAZETA.MK

Story i mëparshëm

Shtabi i krizës me vendim të rëndësishëm

Story i radhës

Vritet një gazetar pakistanez në Lahore

Të fundit nga