A duhet fillojnë iniciativat kundër korrupsionit në Kosovë dhe të çrrënjoset në nivel shtetëror

Danimarka konsiderohet vendi më pak i korruptuar në Evropë. Ligjet dhe nismat kundër korrupsionit janë zbatuar me sukses në një vend që ka luajtur një rol udhëheqës në luftën kundër korrupsionit në vitet e fundit. Korrupsioni në Danimarkë çrrënjoset si në nivel shtetëror, ashtu edhe përmes nivelit të lartë të vetëdijes dhe përgjegjësisë së vetë qytetarëve, duke i lënë danezët 8 herë më pak të ekspozuar ndaj korrupsionit sesa evropianët e tjerë. Një nga arsyet pse korrupsioni është i ulët në Danimarkë është se shumica e kompanive i përmbahen politikave të “jotolerancës absolute”, dmth. intolerancës ndaj ryshfetit brenda kompanisë së tyre dhe në procesin e bashkëpunimit me partnerë të jashtëm.

Kështu, në rast punësimi, është e detyrueshme nënshkrimi i një kontrate të veçantë, e cila përmban detyrimin e nënshkruesve për të refuzuar pranimin dhe dhënien e ryshfetit. Ngurrimi për të nënshkruar një kontratë të tillë mund të jetë një arsye serioze për refuzimin për të marrë një punë, dhe shkelja e saj do të sjellë largimin nga puna, gjë që do të rezultojë në një shenjë të veçantë në dosjen personale dhe shenjën e punonjësit që e ka shkaktuar këtë.

Arsyet kryesore për nivelin e ulët të korrupsionit në Danimarkë janë kultivimi i dënimit të këtij fenomeni jo vetëm tek zyrtarët, por edhe tek qytetarët e thjeshtë. Vendi ka një lloj kodi etike, kode nderi për nëpunësit civilë, ka publicitet dhe hapje në nivel qeveritar. Prandaj, kushdo që të paktën dyshohet për korrupsion, mund t’i thotë lamtumirë karrierës.

Të gjitha flukset e parave në vend janë transparente, të gjitha fitimet dhe shpenzimet dihen dhe është jashtëzakonisht e vështirë të fshehësh diçka. Organizatat joqeveritare dhe organet e posaçme mbikëqyrëse veprojnë hapur dhe publikojnë informacione për aktivitetet dhe gjendjen financiare të kompanive në internet.Duhet të theksohet se nëpunësit civilë në Danimarkë kanë një nivel të lartë të mbrojtjes sociale: marrin shërbime mjekësore dhe arsim falas, kanë garanci sociale, gjë që redukton ndjeshëm rrezikun e korrupsionit.

Nivelet e ulëta të ryshfetit midis danezëve ndikohen gjithashtu nga forcimi periodik i ligjeve të korrupsionit. Vetëm vitet e fundit dënimi për korrupsion në sektorin publik është rritur nga tre në gjashtë vjet burg, në sektorin privat – nga një në katër. Ligji për korrupsionin

Masa më efektive kundër korrupsionit në Danimarkë është Ligji kundër Korrupsionit i Danimarkës, i cili u miratua në vitin 2002. Sipas ligjit, përfaqësuesit e qeverisë daneze duhet të publikojnë çdo vit informacion për pronën dhe të ardhurat e tyre personale. Përveç kësaj, për të parandaluar që zyrtarët të përdorin pozitën e tyre zyrtare për qëllime personale, atyre u kërkohet të shesin aksionet e tyre në kompani të huaja.

Paragrafi 20 i Rregullores së Punës së Parlamentit Danez thotë se çdo deputet ka të drejtë të informohet për qëndrimin e ministrit për një çështje brenda kompetencës së tij. Në këtë drejtim, mbahen mbledhje të rregullta parlamentare në të cilat ministrat u përgjigjen pyetjeve të kolegëve të tyre në lidhje me dyshimet për ryshfet apo lobim për interesat e një kompanie.Praktikat kundër korrupsionit në Danimarkë praktikohen nga shumë institucione publike dhe private. Në Mbretëri, është shumë e kultivuar të refuzosh një fenomen të tillë si korrupsioni dhe imazhi i një punonjësi të denjë: vetëm kur ai përpiqet të japë ose të japë ryshfet një punonjës rrezikon të pushohet nga puna. Përveç kësaj, përgjegjësia penale për ryshfet në vend po rritet çdo vit.

Duhet të theksohet se masat kundër korrupsionit në Danimarkë po merren nga disa agjenci donatore që i përmbahen politikës së “jotolerancës absolute”, që do të thotë se kompania nuk pranon ryshfet, si në organizatën e saj ashtu edhe në bashkëpunim me partnerë të jashtëm. Organizatat që zbatojnë këtë politikë zbatojnë dispozita themelore kundër korrupsionit në të gjitha traktatet dhe kontratat dypalëshe.

Agjencia Ndërkombëtare e Zhvillimit DANIDA ka përvojë të gjerë në luftën kundër korrupsionit në Danimarkë. Marrëveshjet e lidhura nga kjo agjenci padyshim do të shoqërohen me nënshkrimin e një deklarate se nuk është përdorur ryshfet. Mosrespektimi i dispozitave të ryshfetit do të rezultojë në përfundimin e kontratës dhe refuzimin e agjencisë për të bashkëpunuar me autorin në të ardhmen. Përveç klauzolës standarde kundër korrupsionit, kompania hapi gjithashtu një linjë telefonike që lejon njerëzit të njoftojnë menaxhmentin e kompanisë për përdorimin e paligjshëm të financave.

Agjencia Daneze e Kredisë së Eksportit ofron një kundërpeshë të rëndësishme ndaj korrupsionit në Danimarkë. Aplikantëve në agjenci u kërkohet të nënshkruajnë një deklaratë ryshfeti që ndalon pjesëmarrjen në korrupsion. Në rast të shkeljes së marrëveshjeve të nënshkruara, duke sjellë humbje financiare, aplikantët pranojnë t’i paguajnë agjencisë dëmshpërblim. Përveç kësaj, kërkuesi humbet të drejtën për të mbuluar humbjet e garancisë të lëshuara më parë nga agjencia.

Detyra kryesore e Këshillit të Tregtisë është të luftojë korrupsionin në Danimarkë në tregjet e huaja. Organizata ndihmon për të negociuar marrëveshje në tregjet ndërkombëtare duke ruajtur reputacionin e mirë të kompanive daneze. Këshilli ndihmon në zgjidhjen e problemeve të përbashkëta të biznesit që kërkojnë konsultim dhe problemeve komplekse që nuk mund të zgjidhen pa ndihmën e pushtetit vendor. Këshilli i përmbahet politikës së “tolerancës absolute”, e cila është një shembull ilustrues i mospranimit të korrupsionit për punonjësit e organizatës.

Qëllimi i fondit është zgjerimi i aktiviteteve të huaja duke investuar në kompani ndërkombëtare nga vendet në zhvillim me mbështetjen e Danimarkës. Fondi ofron shërbime këshillimore, pjesëmarrje në kapitalin e autorizuar, kredi dhe garanci me kushte tregtare për investime në sektorin e shërbimeve. Për sa i përket mënyrës sesi korrupsioni në Danimarkë luftohet nga punonjësit e organizatës, duhet thënë se fondi përdor në mënyrë aktive dispozita tipike kundër korrupsionit gjatë nënshkrimit të marrëveshjeve të kredisë dhe pjesëmarrjes në kapital.

GAZETA.MK

Story i mëparshëm

“Na rrahën me leva, na masakruan, na lidhën!”/ Rrëfimi i tmerrshëm i të moshuarës nga Vermoshi për grabitjen

Story i radhës

Dy mbrojtësit e Gjilanit, në listën e largimeve nga klubi

Të fundit nga

AlbanianMacedonianEnglish