LATEST POSTS

Prodhim rekord në historinë e KEK-ut

Korporata Energjetike e Kosovës (KEK sh.a.) pavarësisht sfidave me të cilat ballafaqohet si pasojë e stabilimenteve të vjetra, tashmë ka dëshmuar se

Diasporën se mund dot KQZ-ja

1.Kosova vend turistik pa turizëm Bukuria natyrore e Kosovës kufizohet kryesisht në pak rajone malore, më specifikisht në malet e Brezovicës dhe