Në këto vende do të ketë ndërprerjeje të rrymës për shkak të punimeve ne rrjet

KEDS ka njoftuar për punime të domosdoshme për siguri të sistemit, andaj si rrjedhojë do të ketë edhe nderpreje të rrymës.

Prishtinë

1.

Në NS 110/35/10 kV Prishtina 1 do të  ndërprehet:

Dalja 10 kV Preoci J22 (Kodi: 10000001) prej orës  10:00 deri në ora 12:00

Nënstacinet që do të mbesin pa tension:

NS 10/0.4kV (Kodi:10000001009) Kozmetik Parfumeri Golding-re

NS 10/0.4kV (Kodi:10000001010) EBC company0

NS 10/0.4kV (Kodi:10000001121) Objekti afarist te HIB-i

NS 10/0.4kV (Kodi:10000001125) Genc Morina – fshati Preoc

NS 10/0.4kV (Kodi:10000001132) Autodardania – Valdet Gjonbalaj

NS 10/0.4kV (Kodi:10000001140) Rexhep Beqiri

NS 10/0.4kV (Kodi:100000011430 ) Liman Jashari N.N.P.”ARBËRIA COM”

NS 10/0.4kV (Kodi: 10000001001) Preoci 1″

NS 10/0.4kV (Kodi: 10000001002) Preoci 2

NS 10/0.4kV (Kodi: 10000001015) HIB Petrolli

NS 10/0.4kV (Kodi: 10000001025) Bujar Nurka

NS 10/0.4kV (Kodi: 10000001027) Arena Auto

NS 10/0.4kV (Kodi: 10000001157) Veton Topanica “AS PLAST” shpk

NS 10/0.4kV (Kodi: 10000001131)

Vendet: Preoci, Llapnasella, Spitali i Zemrës EDA, Medicine Hospital, HIB Petroll, Hotel Emerald, EBC Cosmetic dhe Auto Mekanika.

Arsyeja: Promontimi  i shtyllës 10kV dhe punimi i një daljeje të re 0.4kV.

Pejë

1.

Në NS 110/10kV Deçan do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Isniqi (Kodi:53000008) prej orës 11:00  – 11:10 dhe 15:00-15:10

Vendet: Fshati Isniq.

Arsyeja: Krijimi i kushteve pa tension, manipulimi me ndarës të tensionit të mesëm.

2.

Në NS 110/10kV Deçan do të ndërprehet:

NS10/0.4kV TS Tishukaj(Kodi:53000008007) prej orës 11:00 -15:10

Vendet: Lagjja Tishukaj.

Arsyeja: Ndërrimi i ormanit të  tensionit të ulët.

10.01.2021

Punime nga pala e tretë

Gjakovë

1.

Në NS 35/10kV Xërxa do të ndërprehet:

Dalja 10kV Podrumi  (kodi: 82081008) nga ora 10:00 deri 16:00

Vendet: Bellacërkë (një pjesë), Berjakë dhe Sapniq (një pjesë).

Arsyeja: Furnizimi i kthinave hyrëse-dalëse deri tek trafostacioni.

11.01.2021

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Gjilan

1.

Në NS 35/10 kV Kllokoti do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Sllatina  (Kodi: 61065002) prej orës 11:00 – 12:00

Vendet: fshatrat: Pozharan, Sadovinë e Çerkezëve, Sllatinë e Poshtme, Sllatinë e Epërme dhe Tërstenik.

Arsyeja: Rregullimi i ndërprerësit kufizues.

11.01.2021

Punime në projekte investive

Prishtinë

 1.

NS 35/10 kV Parku i Biznesit do të ndërprehet:

TS 10/04 kV Komoran te shkolla (kodi: 16023007101) prej orës 08:00 – 17:00

Vendet: Komoran te shkolla.

Arsyeja: Shkyçja e konsumatorëve nga rrjeti i vjetër dhe rikyçja në rrjetin e ri nëntokësor.

 

 2.

Në NS 220/10kV Drenasi do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV Llapushniku te Gashët  (kodi: 16100005046) prej orës 08:00 -17:00

Vendet: Lagjja Gashët.

Arsyeja: Kyçja e konsumatorëve në rrjetin e ri.

 

 3.

Në NS 220/10 kV Drenasi   do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV Poterk te Haxhovit (kodi: 16100005044) nga ora 08:00 deri 17:00

Vendet: Te Poterk Haxhovit.

Arsyeja: Shkyçja e konsumatorëve nga rrjeti i vjetër dhe rikyçja në rrjetin e ri nëntokësor.

Ferizaj

 

1.

Në NS 110/35/10kV Ferizaj  nga dalja 10 kV Vëllezërit Gërvalla do të ndërprehen:

NS 10/0.4 kV Mekatyp-KS ( kodi: 40000004223)            prej orës 09:00 -21:00

NS 10/0.4 kV Guri 1 ( kodi: 40000004230)                         prej orës 09:00 -21:00

NS 10/0.4 kV Viva r.Bajrami  ( kodi: 40000004231)       prej orës 09:00 -21:00

NS 10/0.4 kV Ve-tro-isolag  ( kodi: 40000004260)          prej orës 09:00 -21:00

NS 10/0.4 kV V.Gërvalla II  ( kodi: 40000004219)           prej orës 09:00 -21:00

NS 10/0.4 kV 28 Nëntori e re  ( kodi: 40000004252)     prej orës 09:00 -21:00

NS 10/0.4 kV 28 Nëntori -blinda  ( kodi: 40000004242) prej orës 09:00 -21:00

NS 10/0.4 kV Privat -eskavatori ( kodi: 40000004221) prej orës 09:00 -21:00

NS 10/0.4 kV Muhabi Berisha ( kodi: 40000004222)     prej orës 09:00 -21:00

NS 10/0.4 kV 28 Nentri MBTS ( kodi: 40000004243)     prej orës 09:00 -21:00

NS 10/0.4 kV Kadri Zeka ( kodi: 40000004220)               prej orës 09:00 -21:00

NS 10/0.4 kV Dogani ( kodi: 40000004227)                      prej orës 09:00 -21:00

NS 10/0.4 kV Stabilimenti shperndares 1 ( kodi: 40000004218) prej orës+ 09:00 -21:00

NS 10/0.4 kV  ( kodi: 40000004282)                                   prej orës 09:00 -21:00

NS 10/0.4 kV  ( kodi: 40000004283)                                   prej orës 09:00 -21:00

Vendet: rr. Vëllezërit Gërvalla, rr. 28 Nentori dhe biznese private.

Arsyeja: Energjizimi i kabllove të reja.

11.01.2021

Punime nga palët e treta

Prishtinë

1.

Në NS 110/35/10kV Prishtina 1 do të ndërprehet:

Dalja 10kV J12 Kalabria 3  (kodi: 10000006) nga ora 10:30 deri 14:30

Vendet: Lagjja Kalabria (një pjesë), Ministria e FSK-së, Narteli, Banesat e Exclusive dhe  Banesat Konaku.

Arsyeja: Realizimi i lidhëseve të tensionit të mesëm.

Pejë

 1.

Në NS 110/10kV Klina do të ndërprehet:

Dalja 10kV Gllareva (kodi: 52000009) prej orës 10:00  deri  12:00

Vendet: Dersniku, Çabiqi, Caraviku dhe Gllareva.

Arsyeja: Energjizimi i linjës nga shtylla 12/1600 deri te trafostacini.

 Prizren

1.

Në NS 110/10kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Zhupa (kodi: 31000026) nga ora 11:00 deri 12:00

Vendet: Fshatrat: Bogushevc, Drajçiq, Gornjasellë, Llokovicë, Lubinjë e Epërme, Lubinjë e Poshtme, Manastricë, Mushnikovë, Nebregoshtë, Pllanjan, Prevallac, Reçan, Sredskë, Stajkoc dhe Struzhë.

Arsyeja: Energjizimi i sistemit hyrje/dalje  të tensionit të mesëm.

12.01.2021

 Punime në projekte investive

Prishtinë

 

1.

NS 35/10 kV Parku i Biznesit do të ndërprehet:

TS 10/04 kV Komoran te shkolla (kodi: 16023007101) prej ores 08:00 – 17:00

Vendet: Komoran te shkolla

Arsyeja: Shkyçja e konsumatorëve nga rrjeti i vjetër dhe rikyçja në rrjetin e ri nëntokësor.

 

2.

Në NS 220/10kV Drenasi do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV Llapushniku te Gashët  (kodi: 16100005046) prej orës 08:00 -17:00

Vendet: Lagjja Gashët.

Arsyeja: Kyçja e konsumatorëve në rrjetin e ri.

 3.

 Në NS 220/10 kV Drenasi   do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV Poterk te Haxhovit (kodi: 16100005044) nga ora 08:00 deri 17:00

Vendet: Te Poterk Haxhovit.

Arsyeja: Shkyçja e konsumatorëve nga rrjeti i vjetër dhe rikyçja në rrjetin e ri nëntokësor.

Ferizaj

 1.

Në NS 110/35/10kV Ferizaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Qyteti  (kodi: 40000001) prej orës 09:00 – 13:00

Vendet: rrugët: Adrian Krasniqi, Agim Bajrami (një pjesë), Aleksandër Xhuvani (një pjesë), Ali Hadri (një pjesë), Avni Rrustemi, Dërvish Shaqa, Trepçës, Elhami Hasani, Fan Noli, Fshati Vjetër (magjistralja Kaçanik), Gursel e Bajram Sylejmanit, Hasan Prishtina, Hasan Remniku, Iljaz Kodra, Isref Begolli, Kalabrisë (një pjesë), Kemajl Etemi (1 konsumator), lagjja e Qiraxhive  (një pjesë), Magjistralja Ferizaj-Kaçanik, Magjistralja Ferizaj-Prishtinë, Migjeni, Milihat Ajeti, Mujadin Aliu  (një pjesë), Muskim Mulliqi  (një pjesë), Oso Kuka, Petar Koçiq, Rexhep Bislimi, Qiragji, Softaj, Tefik Idrizi, Tetovës dhe Tomas Mandela. Varosh, Vezir Jashari, Zenjullah Zejna, fshati Bibaj  (një pjesë) dhe Greme (1 konsumator).

Arsyeja: EnergjizimiiI kabllove të reja.

2.

Në NS 110/35/10kV Ferizaj  nga dalja 10 kV Rexhep Bislimi do të ndërprehen:

TS 10/0.4 kV Shën Jeronimi ( kodi: 40000003201) prej orës 09:00 -21:00

TS 10/0.4 kV f&a Inxhinieringu ( kodi: 40000003206) prej orës 09:00 -21:00

TS 10/0.4 kV Qendra e Kompetencës   ( kodi: 40000003247) prej orës 09:00 -21:00

TS 10/0.4 kV RE-ing ( kodi: 40000003204) prej orës 09:00 -21:00

TS 10/0.4 kV Hasan Prishtina ( kodi: 40000003205) prej orës 09:00 -21:00

TS 10/0.4 kV Kisha Katolike II ( kodi: 40000003209) prej orës 09:00 -21:00

TS 10/0.4 kV Bibaj e re ( kodi: 40000003202) prej orës 09:00 -21:00

TS 10/0.4 kV Pylltaria ( kodi: 40000003203) prej orës 09:00 -21:00

TS 10/0.4 kV Fakulteti i Shkencave  ( kodi: 40000004257) prej orës 09:00 -21:00

Vendet: Rr. M25-3 (një pjesë), bizneset komerciale, Kisha, Fakulteti i shkencave dhe Qendra e Kompetencës.

Arsyeja: Energjizimi i kabllove të reja

12.01.2021

Punime nga palët e treta

Ferizaj

1.

Në NS 35/10kV Ferizaj I do të ndërprehet:

Dalja 10kV Drejtimi Emin Duraku (kodi: 40040002) nga ora 10:00 deri 15:00

Vendet: Rruga Emin Duraku, Gjon Sereqi, objektet banesor Inxhinieringu, Hjarush Beqiri, Vizioni (Çerdhja), Naser Hetemi, Xhemaj Ferati dhe Seli Palushi.

Arsyeja: Montimi i trafos dhe panelit të tensionit të ulët në TS10/0.4 kV Emin Duraku.

Pejë

1.

Në NS 110/10kV Peja 2  do të ndërprehet:

Dalja 10kV UTVA  (kodi: 51000009) nga ora 10:00 – 10:15 dhe 13:00-13:15

Vendet: 20 konsumatorë komercial në rrugën Bekim Berisha.

Arsyeja: krijimi i kushteve pa tension, manipulimi me ndërsa të tensionit të mesëm.

2.

Në NS 110/10kV Peja 2  do të ndërprehet:

NS10/0.4 kV TSB UTVA-2  (kodi: 51000009002) nga ora 10:00 -13:00

Vendet: Line Group Kastriot B.lluka

Arsyeja: Ndërrimi (zëvendësimin) e panelit (ekzistues) të tensionit të ulët  në panel të ri në TS (ekzistues).

Ju lutemi, na dërgoni linkun  e publikimit të njoftimeve në portalin tuaj.

Ngjarja paraprake

Çka shkruan VOA për vizitën e Ramës në Greqi?

Ngjarja e ardhëshme

Trump thotë se nuk do të marrë pjesë në inaugurimin e Biden-it

të fundit nga

AlbanianEnglishMacedonian