MMJPH: Çfarë ndryshimesh parashikon Propozim-Ligji i ri për shpalljen e një pjese të MalitSharr për park kombëtar?

Procesi i gjatë i konsultimeve dhe mbi 20 takime konsultative shtesë dhe takime me palët e interesuara, ekipi i ekspertëve, me angazhim shtesë të ekspertëve nga Bashkimi Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës (BNRN), të cilët do të punojnë në Planin e Menaxhimit të zonës së ardhshme të mbrojtur Mali Sharr, të angazhuar nga Zyra e Kombeve të Bashkuara për Mjedisin në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor për rishikimin dhe përfshirjen e vërejtjeve publike në lidhje me mbrojtjen e propozuar të Malit Sharr, rezultoi në аuditimin e Studimit të Vlerësimit mbi bazën e të cilit MMJPH përgatiti një Propozim-Ligj të ri për shpalljen e një pjese të Malit Sharr për park kombëtar.

 

Çfarë ndryshimesh parashikonte Propozim-ligji i ri?

 

1.       Përfshirja e të gjithë fshatrave malorë përreth brenda kufijve të PK Mali Sharr në mënyrë që të sigurojë trajtim të barabartë dhe mundësi për zhvillimin e tyre në të ardhmen, duke rritur kështu numrin e fshatrave fillestarë të mbuluar nga 8 në 30, dhe zona e mbrojtur u rrit nga 54,215 hektarë 62,705 hektarë.

 2.       Zona e mbrojtjes së rreptë nga njësia integrale me një sipërfaqe prej 17 978 hektarë, në propozimin e rishikuar për një zonë të mbrojtur NP Mali Sharr është i ndarë në 5 njësi të veçanta, përkatësisht Zona e mbrojtjes së rreptë – 01 Luboten, Zona e mbrojtjes së rreptë -02 Bistricë, Zona e mbrojtjes së rreptë -03 Kobilicë, Zona e mbrojtjes së rreptë -04 Leshnicë dhe Zona e mbrojtjes së rreptë 05 Mazdraçë, me një sipërfaqe totale prej 16 651 hektarësh. Korrigjimi është bërë në mënyrë që të përfshihen zona me të njëjtin profil të vlerave natyrore në të njëjtën zonë mbrojtëse, e cila është me rëndësi kombëtare, ndërkombëtare dhe BE dhe zonat e mbrojtjes së rreptë të jenë njësi hapësinore homogjene që ndjekin konfigurimin e terrenit. Kjo do të përmirësojë mundësinë e përdorimit të produkteve të tjera pyjore, kullotave dhe praktikave të tjera tradicionale të menaxhimit, do të mundësojë zhvillimin e aktiviteteve turistike dhe gjithashtu do të mundësojë bashkëpunimin ndërkufitar për zbatimin e mbrojtjes përmes sinkronizimit me parkun ekzistues NP Mali Sharr.

3.       Përfshihen sisteme pyjore shtesë në zonën e mbrojtjes së rreptë, kryesisht të vendosura në vende të paarritshme, të rëndësishme nga aspekti i mbrojtjes nga erozioni, ruajtja e burimeve ujore, si dhe ruajtja e materialit të rëndësishëm gjenetik.

4.       Zona për menaxhim aktiv, e cila ishte e ndarë në katër njësi me një sipërfaqe totale prej 22 420 hektarë në propozimin e rishikuar për zonën e mbrojtur NP Mali Sharr është një tërësi integrale që kërkon zbatimin e masave të përmirësimit, me një sipërfaqe totale prej 30 763 hektarë.

 5.       Zona për përdorim të qëndrueshëm e cila ishte e përbërë nga dy njësi të ndryshme, me një sipërfaqe totale prej 13 677 hektarë në propozimin e rishikuar për zonën e mbrojtur NP Mali Sharr është një tërësi integrale me një sipërfaqe totale prej 13 805 hektarë. Kjo zonë është propozuar me kujdes për të mundësuar funksionimin e qetë të njerëzve në vendbanimet në të gjithë parkun.

 6.       Për shkak të nevojës, përveç mbrojtjes së natyrës, për të mundësuar funksionimin e qetë të mjediseve me interes publik, strategjik dhe të sigurisë në propozimin e ri, parashikohet që ato të mund të mirëmbahen në bashkëpunim me IP PK Mali Sharr dhe MMJPH pa marrë parasysh zonimin.

 7.       Me qëllim që të sigurojë zhvillimin e qetë të qendrës së skijimit Kodra e Diellit,  u mor parasysh Master Plani për zhvillimin e Kodrës së Diellit,  si dhe turnet ekzistuese të kryera nga ndërmarrjet vendore dhe propozimi i rishikuar për një zonë të mbrojtur PK Mali Sharr propozon një brez mbrojtës rreth qendrës së skijimit Kodra e Diellit me një sipërfaqe totale prej 1,481 hektarë që do të sigurojë një ekuilibër midis mbrojtjes së natyrës dhe zhvillimit të formave të ndryshme të turizmit brenda kornizës së planifikuar.

 8.       Plani i menaxhimit të PK Mali Sharr, për përgatitjen e të cilit do të angazhohet një ekip ekspertësh dhe do të kryhet një seri e re e konsultimeve, do të rregullojë në detaje aktivitetet e ndaluara dhe të lejuara në përputhje me zonimin, e cila do të përfshijë periudhat kalimtare për transferimin e menaxhimit nga menaxherët e mëparshëm në IP PK Mali Sharr.

 9.       E drejta e pronës është e paprekshme dhe vendbanimet sigurohen në zonën e përdorimit të qëndrueshëm me qëllim të funksionimit  të tyre të qetë dhe zhvillimin e qëndrueshëm të rajonit. Për më tepër, përfshirja e tyre në parkun kombëtar do të rrisë standardin në aspektin e shërbimeve, menaxhimin e veçantë të mbetjeve, qasjen në fondet ndërkombëtare për zhvillimin e shërbimeve të ekosistemit, zhvillimin e prodhimit organik, përmirësimin e infrastrukturës dhe të ngjashme.

Linku për Raportin e Konsultimit Publik në lidhje me Propozim-ligjin për shpalljen e Malit Sharr për Park kombëtar https://bit.ly/2NwErKq.

Ngjarja paraprake

Digne rinovon deri në vitin 2025 me Everton

Ngjarja e ardhëshme

Huawei: Teknologjitë dixhitale mbështesin arritjen e Objektivave Globalë të Kombeve të Bashkuara

të fundit nga

AlbanianEnglishMacedonian