KSHPK: Rregulla të reja për fushatën zgjedhore: Ndalohet abuzimi me burimet shtetërore

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (KSHPK) ka njoftuar se për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare që do të mbahen në vitin 2024, do të zbatohen rregulla të reja për të parandaluar abuzimin me burimet shtetërore. Sipas KSHPK-së, gjatë fushatës zgjedhore, nuk lejohet përdorimi i hapësirave për zyra, pajisjeve të zyrës dhe automjeteve zyrtare të organeve shtetërore, përveç atyre personave që kanë të drejtë për mbrojtje të veçantë sipas ligjit.

KSHPK-ja bën të ditur se kjo masë është parashikuar nga neni 8-b paragrafi 1 i Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit, dhe ka për qëllim të sigurojë një fushatë të barabartë dhe transparente për të gjithë kandidatët. Në këtë mënyrë, do të shmangen rastet kur zyrtarët shtetërorë përdorin burimet publike për të promovuar veten apo partitë e tyre.

KSHPK-ja gjithashtu sqaron se personat që kanë të drejtë për mbrojtje të veçantë janë Presidenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Kryetari i Kuvendit, Kryetari i Qeverisë, zëvendëskryeministrat, ministrat e Punëve të Brendshme, Mbrojtjes dhe Punëve të Jashtme, si dhe drejtorët e Byrosë për Siguri Publike dhe Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim. Këta persona sigurohen me masa dhe aktivitete të rregullta, të jashtëzakonshme dhe të veçanta të sigurisë, sipas Dekretit për personat dhe objektet që sigurohen.

Story i mëparshëm

A është gabim që u puthëm në takimin e parë?

Story i radhës

Ish-shefi i financave i Organizatës Trump pranon fajësinë për dëshmi të rreme

Të fundit nga