Grubi: Plani për shpërndarjen e nëpunësve administrativ dorëzohet në Qeveri

Ministria për sistem politik dhe marrëdhënie ndërmjet bashkësive sot në
pajtim me obligimet ligjore nga ligji K5, i ka dorëzuar Qeverisë së
Republikës së Maqedonisë së Veriut informatën me planin për shpërndarjen
e punonjësve administrativ.

Zëvendëskryeministri i parë dhe ministër për sistem politik dhe
marrëdhënie ndërmjet bashkësive, z. Artan Grubi planin për shpërndarjen
e nëpunësve administrativ e ka dorëzuar 2 javë para afatit të paraparë
nga qeveria.

Në pajtim me nenin 4, paragrafi (1) i Ligjit për shpërndarjen e
nëpunësve administrativ të punësuar përmes programit për përfaqësim të
drejtë dhe adekuat në Ministrinë për sistem politik dhe marrëdhënie
ndërmjet bashkësive do të realizohet shpërndarja e gjithsej 1.357
punonjësve administrativ në gjithsej 258 institucione të pushtetit lokal
dhe organe tjera shtetërore të themeluara në pajtim me Kushtetutën dhe
me ligj.

Kjo kategori e të punësuarve do të sistemohet edhe nëpër institucionet
që kryejnë veprimtari nga fusha e arsimit, shkencës, shëndetësisë,
kulturës, punës, mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve, sportit,
si dhe në veprimtaritë tjera me interes publik të themeluara me ligj,
kurse të organizuara si agjenci, fonde, institucione dhe ndërmarrje
publike të themeluara nga Republika e Maqedonisë së Veriut ose nga
komunat, nga qyteti i Shkupit, por edhe nga komunat e qytetit të Shkupit
dhe agjencitë aksionare në pronësi shtetërore.

Zëvendëskryeministri i parë, z. Grubi me këtë rast thotë se ky plan
përfshin të gjithë të punësuarit në Ministrin për sistem politik dhe
marrëdhënie ndërmjet bashkësive, të cilët kanë lidhur kontrata punësimi
deri më datën 31 dhjetor të vitit 2019.

Grubi gjithashtu thotë se sipas planit të dorëzuar deri tek Qeveria e
Republikës së Maqedonisë së Veriut, punonjësit administrativ do të
shpërndahen nëpër institucione tjera por në vendin e punës në të cilin
kanë kontratën për punësim, përkatësisht në një vend të punës për të
cilin punonjësi administrativ i plotëson kushtet e përgjithshme dhe të
veçanta të përcaktuara në aktin për sistemimin e vendeve të punës në
institucionin në të cilin është caktuar.

Ngjarja paraprake

Aventura e Pochettino te PSG nis në malore

Ngjarja e ardhëshme

Gabimet që po bëni gjatë dushit po ju dëmtojnë shëndetin

të fundit nga

AlbanianEnglishMacedonian