Gjykata Kushtetuese do të debatojë për heqjen e ndihmës për fëmijën e tretë dhe të katërt

Në rend dite të seancës së sotme të Gjykatës Kushtetuese janë nismat e dorëzuara të nenit 38 paragrafi 3 i ligjit për mbrojtjen e fëmijëve dhe neni 6 paragrafi 2 dhe neni 6-a) nga Ligji për taksat gjyqësore.

Sipas bartësve të nismës të Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve nga përmbajtja e nenit 95 të Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve, rezulton se personat që kanë fituar tashmë të drejtën e ndihmës prindërore (për fëmijën e tretë dhe të katërt) nuk u hiqet ajo, por vazhdojnë ta marrin atë.

Në nismë, siç theksohet nga Gjykata, thuhet se ndonëse qëllimi i masës së parashikuar për shtesë prindërore (për fëmijën e tretë dhe të katërt) është rritja e natalitetit të popullsisë dhe jo zvogëlimi i varfërisë, nga ky normim del se dispozita e kontestuar e ligjit është diskriminues nga dy aspekte: së pari, sepse vepron në mënyrë të pabarabartë ndaj personave që tashmë kanë fituar të drejtën e ndihmës prindërore për fëmijën e tretë apo të katërt, e cila si e drejtë nuk revokohet, por kanë vazhduar ta ushtrojnë atë, pa lejuar persona të tjerë ta ushtrojnë këtë të drejtë, ndërsa nga ana tjetër kërkuesit shprehen se vullneti i qytetarëve (prindërve) që duan të kenë familje të mëdha dhe që ndikojnë drejtpërdrejt në natalitetin e shtetit dhe kanë kosto më të larta për fëmijë se ata që kanë vetëm 1 ose 2 fëmijë, sipas aspektit social të shtetit.

Lidhur me dispozitat e kontestuara të Ligjit për taksat gjyqësore, në iniciativë thuhet se ato janë në kundërshtim me nenin 8, paragrafin 1, alinea 1, 3 dhe 11 dhe nenin 9 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, si dhe me nenin 6 ( e drejta për një gjykim të drejtë) dhe neni 14 (ndalimi i diskriminimit) të Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, sepse sipas kërkuesit, ato rregullojnë një privilegj për administratorët e falimentimit bazuar në pozitën e tyre shoqërore, pra statusin e ” administratorit të falimentuar”, i cili konsiston në mundësinë e mos pagesës së taksave gjyqësore brenda kushteve që vlejnë për qytetarët e tjerë në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

GAZETA.MK

Story i mëparshëm

LED, QLED dhe OLED: Ku ndryshojnë teknologjitë e ekraneve të televizorëve?

Story i radhës

Nuredini: Pres që sasitë e para të lindanit të mbërrijnë të sigurta në Francë

Të fundit nga

AlbanianMacedonianEnglish