Korrupsioni e ka pushtuar Shqipërinë

Nuk bëhet ndryshimi, as  përmirësimi dhe as ndarja nga tranzicioni pa demaskuar në themel, dhe pa ndëshkuar  autorët dhe shkaktarët prej të cilëve Shqipëria u pushtua nga korrupsioni; nga korrupsioni, nga ky