ASH me propozime për vitin shkollor

Aleanca për Shqiptarët (ASH) ka theksuar se viti i ri shkollor po ndodhë në një situatë kaosi, pa kushte dhe me shumë mangësi e probleme.

Azir Aziri nga departamenti për arsim i kësaj partie theksoi se ASH ka propozimet e saj për tejkalimin e kësaj situate.

Konferenca e plotë me gazetarët:

Së pari, unë do të doja t’ju falënderoja për praninë tuaj në konferencën e sotme për shtyp të Koalicionit Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa kushtuar proceseve arsimore dhe aktiviteteve aktuale të ndërmarra nga institucionet kompetente.

Kur në mars të këtij viti u përballëm për herë të parë për të zbatuar sistemin arsimor në distancë, ne ishim dëshmitarë të shumë lëshimeve dhe mangësive në procesin mësimor por edhe të paaftësisë së Ministrisë së Arsimit dhe BZHA për këtë mënyrë të organizimit të mësimit.

Në atë kohë, profesionistët e fushës u përmbajtën nga kritikat ndaj institucioneve shtetërore dhe dhanë hapësirë ​​për të lëvizur gjërat dhe secili në mënyrën e vet u përpoq të kontribuonte në këtë proces.

Ne atë kohe shpresat ishin të mëdha se të gjithë palët e interesuara do të konsultoheshin dhe do të gjendej një zgjidhje e shpejtë duke krijuar një platformë nacionale për mësimin në distancë, e cila fatkeqësisht nuk u realizua.

Përveç faktit që gjërat nuk lëvizën në atë drejtim, Ministria e Arsimit dhe Shkencës i la mësimdhënësit të papërgatitur dhe pa mbështetjen e duhur, pa udhëzimet themelore për kryerjen e mësimit në distancë, për të mos përmendur kriteret dhe udhëzimet për vlerësimin e arritjeve të nxënësve.

Sidoqoftë, edhe pas një debakli të tillë, megjithatë, ne menduam se udhëheqësia e re në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, e mësuar nga dështimi dhe veprimet e udhëheqjes së mëparshme, do të merrte hapa të shëndoshë, thelbësorë dhe gjithëpërfshirës për të krijuar një ekosistem të tërë të mësimit në distancë që përfshin të gjithë publikun profesional por edhe një herë u zhgënjyem dhe pritjet tona nuk u realizuan.
Fatkeqësisht, Ministri i ri, duke mos ditur se çfarë është mësimi në distancë, doli me entuziazëm dhe promovoi një platformë nacionale për arsimin fillor dhe të mesëm pa përmendur të gjithë elementët bazë shoqërues që duhet të kemi në procesin e mësimit në distancë.

Ajo foli për infrastrukturën por harroi metodologjinë dhe pedagogjinë si instrumentet kryesore për një orë mësimore të realizuar me sukses, të cilat janë shumë të ndryshme nga ato për mësimdhënie me prani fizike në shkollë.
Fatkeqësisht Ministri harroi rreziqet që lidhen me shëndetin mendor dhe fizik të mësimdhënësve dhe nxënësve tanë dhe që lidhen me tërë këtë situatë kaotike në arsim.

Ministri duhet ta dijë që për shkak të moshës së fëmijëve në arsimin fillor dhe të mesëm, shtylla kurrizore e tyre është shumë e prekshme dhe e prirur për deformime. Nëse kjo pasohet nga mësimi në distancë dhe koha e kaluar në një pozicion ulur para një kompjuteri, rreziku i deformimeve do të rritet me shpejtësi.

Ku jemi sot, Sot jemi një ditë para fillimit të vitit shkollor dhe kemi këtë situatë.

1. Platforma është duke u testuar dhe po punohet për optimizmin e saj, thonë Ministria e Arsimit dhe Shkencës
2. Mësuesit ende nuk mund të regjistrohen, aq më pak të përgatisin kurrikula dhe klasa në internet.
3. Nesër mësimi do të fillojë në parimin GJENDU SI TE DISHE ME MIRE
4. Ministria e Arsimit dhe Shkencës njofton se platforma punon në kompjuterë desktop, laptopë, tableta dhe telefona celularë të mençur.

Ky nuk është rasti dhe ju paralajmërojmë që platforma, përveç që nuk siguron të njëjtin funksionalitet në të gjitha pajisjet IT, për shembull tabletët dhe telefonat inteligjentë, ul ndjeshëm dukshmërinë e të gjitha funksioneve, madhësia dhe rezolucioni i ekranit do të përkeqësonte ndjeshëm shëndetin e fëmijëve. Në mënyrë që të merrni të gjitha funksionet e Platformës duhet të instalohen Microsoft Teams, i cili kërkon një IT pajisje moderne dhe një sistem operativ të përshtatshëm. Me çka secila familje qe ka një nxënës në shtëpi duhet të pajiset me një kompjuter të ri.

Ne si një koalicion Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa e kuptuam se e gjithë situata dhe përgatitja e institucioneve kompetente, si nga pikëpamja teknike, metodologjike dhe pedagogjike do të shkaktojë dëme të mëdha në procesin mësimorë, por edhe në shëndetin e qytetarëve tanë dhe më e rëndësishmja shëndetin e atyre në duart e të cilit është e ardhmja e vendit tonë.

Kjo është arsyeja pse ne si koalicion i ofrojmë ekspertizë kësaj Qeverie të paaftë në mënyrë që të kapërcejmë këto sfida me më pak dëm në sistemin arsimor, por edhe në cilësinë dhe shëndetin e fëmijëve tanë.

Kjo është arsyeja pse ne sugjerojmë ne pikat me poshtë:
1. Zgjidhje reale me të gjithë performasat e nevojshme për mësimin në distancë
2. Krijimi i një strategjie nacionale për arsimin në distancë dhe krijimi i shtabit te krizës i destinuar vetëm për monitorimin dhe krijimin e protokolleve gjatë mësimit në distance. Shtabi te jete i përbërë nga ekspertë nga MASH, MPPS, MSH Shëndetësi, BZHA, Universitete, OJQ dhe qendra për edukim joformal që do të reagojë në kohë reale për të eliminuar mangësitë në procesin arsimor duke krijuar një plan dhe program afatshkurtër dhe afatgjatë për të dy proceset arsimore dhe ngritjen e vetëdijes për pasojat e mundshme gjatë pandemisë dhe zvogëlimin e rreziqeve gjatë procesit arsimor.
3. Qasja modulare, mësimdhënia të organizohet në mënyrë modulare e cila do të kontribuojë në përmirësimin e procesit mësimor dhe do te përmirësoj interaktivitetitn.
4. Protokollet e qarta të mësimdhënies dhe vlerësimit të përshtatshme për mësimin dhe vlerësimin në distancë, por jo uniforme, por të ndara për secilën klasë
5. Trajnime për arsimtarët, nxënësit dhe prindërit në lidhje me platformën, rregullat dhe protokollet
6. Të organizohen leksione edukative për prindërit, mësuesit dhe nxënësit me tema mbi Ergonominë dhe rregullat për të punuar para kompjuterit dhe tema që lidhen me deformimet kurrizore – Skolioza dhe Kyfoza.
7. Familjet me te ardhura minimale të jenë pjesë e masave qeveritare dhe të mbështeten me fonde për blerjen e IT pajisjeve dhe infrastrukturës së përshtatshme për mësimin në distancë
8. Te blihen me urgjencë laptopë për secilin mësues, mikrofona, tableta grafike dhe një paketë të përshtatshme interneti për mësimin normal dhe te standardizua në distancë.
9. Për mësuesit që do të mbajnë mësim ne shkolle ne kërkojmë të marrim fonde shtesë për atë qe do te jene te ekspozuar ndaj rreziqeve shtesë
10. Trajnime për aftësi për pune ne kompjuter për çdo familje që ka një nxënës në mënyrë që të jenë në gjendje të mbështesë në mënyrë adekuate fëmijët e tyre në procesin arsimor.
11. Të gjithë nxënësit duhet të kenë materiale në gjuhën e tyre amtare në mënyrë që të mos ndihen të diskriminuar.
12. Krijimi i protokolleve të qarta për një sistem të notave të kombinuara me mundësinë e notave numerike dhe përshkruese.
13. Të përfshijë të gjithë universitetet e vendit tonë dhe të gjithë ekspertet nga të gjitha fushat në mënyrë që të bëhet një platformë e vërtetë kombëtare me të gjitha performancat si nga pikëpamja teknike ashtu edhe nga aspekti i metodologjisë dhe pedagogjisë.
14. Te Krijohen ose përshtaten materiale multimedijale për te gjitha kurrikulat.

Ngjarja paraprake

Në komunën e Dibrës më shumë nxënës të klasave të para nga viti i kaluar

Ngjarja e ardhëshme

Punëtorët gjermanë fillojnë të presin pemët për të ndërtuar rrugën, pavarësisht protestave

të fundit nga

AlbanianEnglishMacedonian