Град Скопје обезбеди пристапни рампи во сите градски институции за лицата со попреченост

Исполнето уште едно ветување на градоначалничката Арсовска за 82 дена од градоначалничкиот мандат, пристапност на лицата со попреченост до сите градски институции, но ова е само почетокот на стратегијата за институциите под надлежност на Град Скопје да биде достапен и пристапен за сите граѓани. 

Прилагоден е пристапот за лицата со попреченост во 9 јавни претпријатија, 7 јавни и културни установи и во 23 средни училишта во градот Скопје. 

Во изминатите два месеци овозможено е адаптирање во средните училишта во Скопје, и тоа во:

– СУГС „Кочо Рацин”  ( надворешна рампа и обележано паркинг место)

– СУГС „Михајло Пупин” ( две надворешни рампи, лифтовска платформа, лифт, адаптиран тоалет, обележано паркинг место и опремена фискултурна сала со сите потребни реквизити)

– СУГС „Јосип Броз Тито” ( надворешна рампа и адаптиран тоалет)

– СУГС „Панче Арсовски” ( надворешна рампа)

– СУГС „Васил Антевски Дрен” ( надворешна рампа и обележано паркинг место)

– СУГС „Димитар Влахов” ( надворешна рампа)

– СУГС „Никола Карев” ( надворешна рампа)

– СУГС „Марија Кири Склодовска” ( надворешна рампа и обележано паркинг место)

– СУГС „Владо Тасевски” ( надворешна рампа, адаптиран тоалет и обележано паркинг место)

– СУГС „Георги Димитров” ( две надворешни рампи, адаптиран тоалет и обележано паркинг место)

– СУГС „Д-р Панче Караѓозов” ( надворешна рампа, адаптиран тоалет и обележано паркинг место)

– СУГС „Браќа Миладиновци” ( надворешна рампа, две внатрешни рампи, адаптиран тоалет и обележано паркинг место)

– СУГС „Орце Николов” ( надворешна рампа, две внатрешни рампи и обележано паркинг место) 

– СУГС „Цветан Димов” ( две надворешни рампи и обележано паркинг место)

– СУГС „Зеф Љуш Марку” ( надворешна рампа и обележано паркинг место)

– СУГС „Шаип Јусуф” ( надворешна рампа, обележан паркинг простор и четири адаптирани тоалети)

– СУГС „Раде Јовчевски Корчагин” ( надворешна рампа и обележано паркинг место)

– СУГС „Арсени Јовков” ( надворешна рампа, поставен лифт и лифтовска платформа, обележано паркинг место)

– СУГС „Осми Септември” ( надворешна рампа и обележано паркинг место)

– СУГС „Сарај” ( надворешна рампа, адаптиран тоалет и обележано паркинг место)

– СУГС „Боро Петрушевски” ( надворешна рампа, адаптиран тоалет и обележано паркинг место)

– СУГС „Лазар Танев” ( надворешна и внатрешна пристапна рампа, адаптиран тоалет и обележано паркинг место)

– СУГС „Здравко Цветковски” (адаптиран тоалет за лица со попреченост, опремена фискултурна сала со сите потребни реквизити и справи за лица со попреченост)

Пристапни рампи/ лифт за лицата со попреченост овозможени се во Јавните културни установи во градот Скопје, и тоа:

– Културно информативен центар – Скопје 

– Дом на култура „Кочо Рацин” – Скопје

– Младински културен центар – Скопје

– Музеј на Град Скопје 

– Зоолошка градина – Скопје

– Детски културен центар – Карпош 

– Градска библиотека „Браќа Миладиновци” 

Поставени се пристапни рампи за лицата со попреченост во сите Јавни претпријатија во Град Скопје, и тоа во:

– ЈП Паркови и зеленило – Скопје

– ЈП Градски паркинг – Скопје

– ЈП Улици и патишта – Скопје

– Јавно сообраќајно претпријатие – Скопје

– ЈП Комунална хигиена – Скопје

– ЈП Водовод и канализација – Скопје

– Депонија Дрисла – Скопје

– ЈП за благосостојба на животни скитници Лајка – Скопје

– ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ – Скопје

Град Скопје ќе продолжи да ги исполнува барањата на граѓаните и организациите, со цел целосна пристапност и отвореност на сите градски институции за сите скопјани.

 

skopjeinfo.mk

Story i mëparshëm

Mosha e të infektuarve me Covid-19 gjatë 24-orëve në Kosovë

Story i radhës

Речиси 2.000 новозаразени со коронавирусот, во изминатиот ден починале 22 пациенти

Të fundit nga